herb unia eu

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Pracownicy Szkół Artystycznych!
Szanowni Państwo!

W nowy rok szkolny wchodzimy z nadzieją na kolejne sukcesy młodych polskich artystów, które przysporzą nam wszystkim dumy i satysfakcji. Szkoły artystyczne jak co roku otwierają się na nowych entuzjastów sztuki i z radością witają wychowanków, posiadających już artystyczne doświadczenie. Nadchodzące miesiące będzie wypełniać nie tylko nauka, ale również wiele artystycznych doznań i wzruszeń.

Nowy kształt systemu szkolnictwa artystycznego jest już bliski finalnej postaci. Od dzisiaj funkcjonują licea sztuk plastycznych. Są to szkoły o pięcioletnim cyklu kształcenia, w których przyszli malarze, graficy, rzeźbiarze, operatorzy i wszelcy adepci sztuk pięknych będą zdobywać zarówno wykształcenie artystyczne, jak i ogólne, na poziomie czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Nowy typ szkoły zastąpił dotychczasowe licea plastyczne, działające na podbudowie dotychczasowego gimnazjum. Na ten rok jednakże – właśnie z myślą o zeszłorocznych absolwentach gimnazjów – przeprowadzono także rekrutację do klas o cyklu czteroletnim, aby dotychczasowi gimnazjaliści mogli kontynuować naukę według modelu, w którym ją rozpoczęli. Mam nadzieję, że harmonijne przekształcenie szkół plastycznych ułatwi wielu przyszłym artystom podjęcie decyzji o wyborze życiowej drogi.

Z uwagą przyglądamy się funkcjonowaniu wprowadzonego modelu szkolnictwa artystycznego. Reagujemy na głosy środowiska, dostosowując ramowe plany nauczania i podstawy programowe, jak również kontrolując przebieg cykli kształcenia. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie spostrzeżenia formułowane przez nauczycieli, rodziców i uczniów w tym zakresie. Na ich podstawie analizujemy potrzeby potencjalnych zmian i udoskonaleń obecnego systemu.

Rozpoczynający się dziś czas nauki otworzy przed naszymi uczniami nowe artystyczne perspektywy. Czeka nas wiele nowych dźwięków i obrazów, wiele dzieł poznanych i tworzonych, a nade wszystko wiele wspaniałych doświadczeń, które dzięki znakomitym artystom-pedagogom uczynią uczniów naszych szkół jeszcze doskonalszymi. Życzę wszystkim Państwu twórczego czasu w nowym roku szkolnym, pełnego piękna, motywacji do pracy i radości wynoszonej ze spotkań z prawdziwą sztuką.

Z poważaniem
Piotr Gliński