herb unia eu

W dniu 16 stycznia 2018 roku odbył się Popis: Klasy altówki naucz. Kazimiery Zöllner oraz  Klasy Klarnetu naucz. Piotra Wyzgi.

W dniu 15 stycznia 2019 roku odbył się Popis: Klasy Wiolonczeli naucz. Adrianny Kafel oraz  Klasy Fortepianu naucz. Renaty Filip.

W dniu 14 grudnia 2018 roku odbył się Popis: Klasy Fortepianu naucz. Joanny Łukasik oraz  Klasy Altówki naucz. Pawła Łukasika.