herb unia eu

Kierownik: Aleksandra Klupś

Rytmika, Kształcenie słuchu , Formy muzyczne, Zespół Instrumentów Orffa, Biblioteka szkolna

  • Aleksandra Klupś

Kształcenie słuchu, Harmonia

  • Michał Witek

Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne

  • Renata Wrażeń

Zasady muzyki z elementami edycji nut

  • Jarosław Kmieć

Kształcenie słuchu, Literatura muzyczna

  • Sabina Trybulec

Historię muzyki

  • Gabriela Pietrzak

Zespoły wokalne

  • Tadeusz Wywrocki