herb unia eu

Koncert promujący realizację Projektu Unijnego. 
Retransmisji z dnia 30.10.2018 roku

Kliknij "Czytaj więcej" aby obejrzeć...

Celem głównym projektu jest tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej poprzez zakup sprzętu (instrumentów) i wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu. Cele szczegółowe: - podnoszenie dostępu do kultury szerszej społeczności poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i szeroko rozumianej działalności artystycznej. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:-tworzenie postaw kreatywnych w społeczeństwie lokalnym – projekt przyczyni się do wy-kształcenia młodych przyszłych odbiorców kultury;-poprawę dostępu do placówek edukacji kulturalnej (w tym osób niepełnosprawnych);-rozwój kompetencji społecznych i wzrost inte-gracji społecznej poprzez instytucje edukacji kulturalnej i artystycznej, które kształcą obec-nych i przyszłych odbiorców kultury.

Zakresem projektu objęte są zakupy sprzętu (instrumentów i wyposażenia). Dostawa sprzętu i wyposażenia została podzielona na poszczególne grupy: instrumenty muzyczne, instrumenty perkusyjne, urządzenia do nagłośnienia oraz rejestracji orkiestry – dźwięk, urządzenia do rejestracji orkiestry – wizja, oświetlenie sceniczne. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności kulturalnej, instrumenty służyć będą działalności koncertowej.

Maksymalne dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wyniesie 2 726 659,00 zł, w tym 15 % tytułem środków krajowych oraz 85 % tytułem płatności z EFRR.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

poiis.mkidn.gov.pl